05 điều cần biết trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
19/04/2024 08:15 AM

Tôi muốn biết những quy định liên quan đến vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 01/7/2024? – Văn Ngọc (Bình Dương)

05 điều cần biết trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 01/7/2024

05 điều cần biết trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là gì?

Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023.

Tòa án giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

(Khoản 1 Điều 70 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023)

2. Khi nào vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giải quyết theo thủ tục rút gọn?

Đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng thì được giải quyết theo thủ tục rút gọn mà không phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Cụ thể không cần phải đáp ứng các điều kiệu như sau:

(i) Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

(ii) Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;

(iii) Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản.

Trường hợp vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không thuộc trường hợp nêu trên thì sẽ được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi đáp ứng đủ các điều kiện (i), (ii) và (iii).

(Khoản 2, 3 Điều 70 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023)

3. Án phí đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Án phí đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án và quy định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023.

Trong đó:

- Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện cho người tiêu dùng theo ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không phải nộp tiền tạm ứng án phí.

- Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí.

(Điều 71 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023)

4. Khi nào công khai thông tin về vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Đối với những án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng mà người khởi kiện là tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì đối tượng có trách nhiệm công khai thông báo thụ lý vụ án của Tòa án về việc khởi kiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án thụ lý.

Trong đó, việc công khai thông báo thụ lý vụ án được thực hiện bằng hình thức niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có) của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tối thiểu 15 ngày kể từ ngày niêm yết, đăng tải.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc vụ án, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm công khai kết quả giải quyết vụ án theo hình thức, thời hạn quy định trên.

(Điều 72 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023)

5. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là bao nhiêu?

Tiền bồi thường thiệt hại và đối tượng thụ hưởng trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

Trong trường hợp không xác định được đối tượng thụ hưởng, tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động chung vì quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Chính phủ.

(Điều 73 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 897

Bài viết về

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn