Sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
05/04/2024 09:09 AM

Cho tôi hỏi sẽ có bao nhiêu Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023? – Nhật Thảo (Bình Phước)

Sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023

Sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 04/04/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 278/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông 2023, trong đó việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và triển khai thi hành Luật Viễn thông 2023.

Sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023

Cụ thể, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và triển khai Luật Viễn thông 2023 sẽ bao gồm trình 03 Nghị định và ban hành 02 Thông tư có liên quan.

Cụ thể:

**Trình 03 Nghị định

(1) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông 2023.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

(2) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông 2023 về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

(3) Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông 2023 về hoạt động viễn thông công ích.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

**Ban hành 02 Thông tư

(1) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời hạn ban hành, có hiệu lực: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

(2) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời hạn ban hành, có hiệu lực: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Ngoài ra, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ rà soát các quy định của Luật Viễn thông 2023, quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật. Thời gian thực hiện: hàng năm.

Việc thực hiện các nội dung trên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Viễn thông 2023,

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Viễn thông 2023;

- Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Viễn thông 2023 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2023 được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước;

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Viễn thông 2023.

Xem thêm tại Quyết định 278/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/04/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,534

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn