Đề xuất thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
19/03/2024 09:25 AM

Cho tôi hỏi có phải đang đề xuất thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động phải không? – Bá Tùng (Hải Phòng)

Đề xuất thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

Đề xuất thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) với mục tiêu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động

Đề xuất thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

Theo Điều 18 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) quy định về đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài như sau:

- Người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài gồm:

+ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) thuộc các trường hợp sau đây được ưu tiên vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

+ Người lao động là người dân tộc thiểu số;

+ Người lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

+ Người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình;

+ Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng;

+ Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

+ Người lao động có đất thu hồi;

+ Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.

- Đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 2 18 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn.

- Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các trường hợp vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn ngoài các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

* Quy định về đối tượng vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành

- Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Nhà nước hỗ trợ.

(khoản 2 Điều 20 Luật Việc làm 2013)

Như vậy, so với Luật Việc làm 2013 trước đây Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài như: người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng…

Điều kiện được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

Căn cứ Điều 19 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi quy định về điều kiện vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài như sau:

- Đối tượng thuộc quy định nêu trên được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn;

+ Có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật.

- Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay và điều kiện bảo đảm tiền vay.

Xem thêm tại  Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 602

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn