Đã có Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 (bản chính thức)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
21/02/2024 17:39 PM

Có phải đã có bản chính thức về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 hay không? – Minh Hà (TPHCM)

Đã có Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 (bản chính thức)

Đã có Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 (bản chính thức)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 07/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 246/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Quyết định 246/QĐ-BTC

Đã có Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 (bản chính thức)

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 là 961 chi tiêu, cụ thể như sau:

- 40 chỉ tiêu đối với cơ quan Tổng cục Thuế.

- 921 chỉ tiêu đối với 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 07 vị trí việc làm như sau:

- Chuyên viên (làm chuyên môn nghiệp vụ; mã ngạch 01.003): 111 chỉ tiêu.

Trong đó:

+ Ngành/Chuyên ngành Luật: 14 chỉ tiêu.

+ Ngành/Chuyên ngành Kinh tế: 97 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (làm công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003): 67 chỉ tiêu;

- Chuyên viên (làm công tác Đảng; mã ngạch 01.003): 14 chỉ tiêu.

- Kiểm tra viên thuế (mã ngạch: 06.038): 718 chỉ tiêu.

- Kiểm tra viên Trung cấp thuế (mã ngạch: 06.039): 02 chỉ tiêu.

- Văn thư viên (mã ngạch: 02.007): 31 chỉ tiêu.

- Văn thư viện Trung cấp (mã ngạch: 02.008): 18 chỉ tiêu.

(Xem chi tiết tại Bảng chỉ tiêu tuyển dụng theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 246/QĐ-BTC năm 2024)

Để đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2024, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện chung như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: - Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; dạng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của từng vị trí tuyển dụng thì đáp ứng các yêu cầu như sau:

- Vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ" được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Ngành hoặc chuyên ngành Luật, Luật học về kinh tế gồm: Luật, Luật học, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh doanh (Không bao gồm các ngành chuyên ngành đào tạo: Quản trị Luật, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Tư pháp).

+ Ngành hoặc chuyên ngành kinh tế gồm: Thuế, Thuế - Hải quan; Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán; Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công. Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế; Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngoại Thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quan trị nhân lực, Quản trị thương mại, Thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh (Không bao gồm các ngành chuyên ngành đào tạo: Toàn Kinh tế, Toàn Tài chính, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh tài chính, Tiếng Trung thương mại).

- Vị trí Kiểm tra viên thuế (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), vị trí Kiểm tra viên trung cấp thuế (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

Thuế, Thuế - Hải quan; Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán; Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế; Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngoại Thương, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại. Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh (Không bao gồm các ngành chuyên ngành đào tạo: Toàn Kinh tế Toán Tài chính: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh tài chính, Tiếng Trung thương mại).

- Vị trí Chuyên viên làm công nghệ thông tin:

Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ" được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin; An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật mạng, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán-Tin, Tin ứng dụng, Toán ứng dụng. Quản lý thông tin, Kỹ thuật điện tử, Trí tuệ nhân tạo.

- Vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng: Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các cụm từ" được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý Nhà nước.

- Vị trí Văn thư viên (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và vị trí Văn thư viên trung cấp (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Văn thư, Văn thư lưu trữ, Lưu trữ học. Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng thi sinh phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Xem thêm tại Quyết định 246/QĐ-BTC có hiệu lực ngày 07/02/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,401

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn