Sẽ trình Chính phủ Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào tháng 02/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
24/01/2024 12:30 PM

Tôi muốn biết có phải Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi do Bộ Tài tài chính chủ trì soạn theo sẽ trình Chính phủ vào tháng 02/2024 đúng không? – Minh Khoa (Tây Ninh)

Sẽ trình Chính phủ Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào tháng 02/2024

Sẽ trình Chính phủ Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào tháng 02/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 23/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 90/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Sẽ trình Chính phủ Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào tháng 02/2024

Theo đó, Thủ tướng đã phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời gian trình đối với các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 như sau:

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn trình Chính phủ

Thời hạn trình UBTVQH

1

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 01 năm 2024

Tháng 3 năm 2024

2

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 02 năm 2024

3

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 02 năm 2024

4

Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ Công Thương

Tháng 6 năm 2024

Tháng 8 năm 2024

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát đầy đủ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản dự kiến ban hành;

Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; ngăn ngừa tình trạng quy định vận dụng tạo kẽ hở, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của dự án luật.

Bộ Tư pháp thẩm định bảo đảm chất lượng; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; hằng tháng có báo cáo gửi Chính phủ tai phiên họp thường kỳ về tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Như vậy, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi sẽ do Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình Chính phủ về các nội dung liên quan đến Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi là vào tháng 02/2024.

Quyết định 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thành phần Ban soạn thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi gồm những ai?

Theo Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Ban soạn thảo gồm Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và thành viên khác là đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

Đối với Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình thì thành phần Ban soạn thảo phải có các thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Ban soạn thảo phải có ít nhất là chín người.

Thành viên Ban soạn thảo là chuyên gia, nhà khoa học phải là người am hiểu các vấn đề chuyên môn liên quan đến dự án, dự thảo và có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban soạn thảo.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,283

Bài viết về

Thuế giá trị gia tăng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn