Sẽ có Nghị định thay thế Nghị định 204/2004 về hệ số lương công chức, viên chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/12/2023 16:30 PM

Có ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 204/2004 về hệ số lương công chức, viên chức khi thực hiện cải cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024?

Sẽ có Nghị định thay thế Nghị định 204/2004 về hệ số lương công chức, viên chức

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP về hệ số lương công chức, viên chức (Hình từ internet)

Sẽ có Nghị định thay thế Nghị định 204/2004 về hệ số lương công chức, viên chức

Đây là một trong những văn bản thuộc danh sách các văn bản quy phạm pháp luật rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo Nghị quyết 218/NQ-CP năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 99/2023/QH15 về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Cụ thể, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, khi thực hiện bảng lương mới theo vị trí việc làm thì sẽ có nghị định mới thay thế Nghị định 204/2004 về hệ số lương công chức, viên chức

Bên cạnh đó, Nghị quyết 218/NQ-CP năm 2023 cũng đề cập nội dung:

Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Chính thức thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024

Ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, về thực hiện chính sách tiền lương:

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024: Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

06 nội dung cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024

Tại Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ:

Chính phủ nêu 06 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, gồm:

- Xây dựng 5 bảng lương mới;

- Chế độ phụ cấp;

- Chế độ tiền thưởng;

- Chế độ nâng bậc lương;

- Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương;

- Quản lý tiền lương và thu nhập.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,047

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn