Mù màu vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (áp dụng từ ngày 01/01/2024)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
09/12/2023 14:34 PM

Tôi muốn biết người mắc bệnh mù màu có phải đi nghĩa vụ quân sự đợt năm 2025 không? – Hoàng Sơn (Bình Dương)

Mù màu vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (áp dụng từ ngày 01/01/2024)

Mù màu vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (áp dụng từ ngày 01/01/2024) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Mù màu vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (áp dụng từ ngày 01/01/2024)

Theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2025 sẽ áp dụng theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP như sau: Công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP và không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP thì đáp ứng được tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trong đó:

- Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt);

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (Chỉ tình trạng sức khỏe tốt);

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (Chỉ tình trạng sức khỏe khá);

Cụ thể tiêu chuẩn phân loại sức khỏe sẽ được phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I và theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Đối với bệnh mù màu, thì từ ngày 01/01/2024, điểm xếp loại sức khỏe sẽ có sự thay đổi so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Theo đó, các mức độ mù màu sẽ được phân loại như sau:

- Mù màu trục xanh lá - đỏ mức độ nhẹ sẽ xếp sức khỏe loại 3;

- Mù màu trục xanh lá - đỏ mức độ nặng sẽ xếp sức khỏe loại 4-5;

- Mù màu hoàn toàn hoặc mù màu khác sẽ xếp sức khỏe loại 6;

Còn đối với quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, nếu công dân mắc bệnh mù màu (mù 1 màu hoặc toàn bộ) sẽ đều xếp sức khỏe loại 6, tức điểm 6 - Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ chưa đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

Như vậy với người đang bị bệnh mù màu xanh lá - đỏ mức độ nhẹ mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Quy định về phương pháp phân loại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (MỚI NHẤT)

Cụ thể tại Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về phương pháp phân loại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 như sau:

(1) Phương pháp cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

- Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

- Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

- Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

- Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

- Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

- Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

(2) Phương pháp phân loại sức khỏe

Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

- Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Xem thêm Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 thay thế Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,385

Bài viết về

Nghĩa vụ quân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn