Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ 01/01/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
24/07/2023 09:49 AM

Xin hỏi mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ 01/01/2024 tăng bao nhiêu so với hiện nay? - Quốc Đại (Long An)

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là bao nhiêu?

Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng (quy định tại Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP) lên 2.055.000 đồng.

Mức chuẩn nêu trên được sử dụng để làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn nêu trên được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023.

Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ 01/01/2024

Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ 01/01/2024 (Hình từ internet)

Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ 01/01/2024

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 55/2023/NĐ-CP thì mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công theo quy định tại Điều 6 Nghị định 75/2021/NĐ-CP được quy định theo mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP và được thực hiện kể từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ ngày 01/01/2024 cụ thể như sau:

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 1.849.500 đồng/01 người/01 lần (mức chi trước ngày 01/01/2024 là 1.461.600 đồng/01 người/01 lần) và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 3.699.000 đồng/01 người/01 lần (mức chi trước ngày 01/01/2024 là 2.923.200 đồng/01 người/01 lần). Nội dung chi bao gồm:

+ Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;

+ Thuốc thiết yếu;

+ Quà tặng cho đối tượng;

+ Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công từ 01/7/2023

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công từ 01/7/2023 áp dụng theo các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc: từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm, dưới 06 tháng được tính là 06 tháng.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 01/7 của năm đó.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,722

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn