Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
30/05/2023 09:33 AM

Ngày 29/5/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam mới nhất

Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam mới nhất (Hình từ internet)

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam mới nhất

Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam bao gồm:

* Tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, gồm:

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

- Phòng Tài chính.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay.

- Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay.

- Phòng Quản lý hoạt động bay.

- Phòng Vận tải hàng không.

- Phòng An ninh hàng không.

- Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế.

(Trước đây, theo Quyết định 2606/QĐ-BGTVT, Phòng Pháp chế và Phòng Hợp tác quốc tế là 2 phòng riêng biệt)

- Văn phòng.

* Cơ quan của Cục, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước mà Cục được phân cấp quản lý: Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

* Tổ chức hành chính tương đương chi cục:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

- Cảng vụ hàng không miền Trung.

- Cảng vụ hàng không miền Nam.

* Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục: Trung tâm Y tế hàng không.

Bộ trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức quy định tại Điều này theo quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cảng vụ hàng không, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức còn lại thuộc Cục.

(Điều 3 Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023)

2. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam hiện nay là ai?

- Cục Hàng không Việt Nam có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Số lượng Phó Cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giao thông vận tải.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

- Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam hiện nay bao gồm:

- Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Ông Đinh Việt Thắng.

- 03 Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Ông Hồ Minh Tấn, ông Đinh Việt Sơn, ông Phạm Văn Hảo.

(Điều 4 Quyết định 651/QĐ-BGTVT)

3. Vị trí và chức năng của Cục Hàng không Việt Nam

- Cục Hàng không Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Cục Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy; có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

- Cục Hàng không Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.

(Điều 1 Quyết định 651/QĐ-BGTVT)

Quyết định 651/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 29/5/2023.

 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,468

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn