Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
15/04/2023 14:08 PM

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023 là nội dung tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023 (Hình từ internet)

1. Không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng I từ ngày 30/5/2023 theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Hiện hành, khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học như sau:

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Như vậy, từ ngày 30/5/2023, không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ.

2. Không yêu cầu giáo viên THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THCS hạng I từ ngày 30/5/2023 theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

Hiện hành, khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học như sau:

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Như vậy, từ ngày 30/5/2023, không yêu cầu giáo viên THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ.

3. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, THCS

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, THCS như sau:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở.

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,281

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn