Đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/12/2022 10:43 AM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 2106/BHXH-CSXH, trong đó đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng.

Đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng

Đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng (Hình từ internet)

Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CPLuật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, BHXH Việt Nam gặp một số vướng mắc khi giải quyết hưởng chế độ BHXH, cụ thể như sau:

Đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng

Tại điểm b, c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì mức hưởng BHXH một lần đối với người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Như vậy, trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì chưa có căn cứ để tính mức hưởng.

BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đối với trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì được áp dụng cách tính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Quy định về giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động nước ngoài:

- Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Khoản 3 Điều 15 Nghị định 143/2018/NĐ-CP)

Đề xuất giải quyết hưởng chế độ tử tuất cho người lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất được thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đối với hồ sơ là Tờ khai của thân nhân còn gặp vướng mắc do thân nhân người lao động đều ở nước ngoài nên chưa có căn cứ xác định cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận nội dung kê khai về thân nhân của người lao động.

Để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thân nhân của họ, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,447

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn