Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/06/2022 17:06 PM

Bảng lương các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 18/7/2022).

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

Cụ thể, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP):

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan

1. Bảng lương ngạch công chức thuế

1. Bảng lương ngạch công chức thuế

(Mở hình ảnh trong thẻ mới để xem đầy đủ nội dung)

2. Bảng lương ngạch công chức hải quan

2. Bảng lương ngạch công chức hải quan

3. Bảng lương ngạch công chức kế toán

3. Bảng lương ngạch công chức kế toán

4. Bảng lương ngạch công chức dự trữ quốc gia

4. Bảng lương ngạch công chức dự trữ quốc gia

Việc chuyển xếp lương đối với công chức sang ngạch công chức chuyên ngành (mới) được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành (mới) theo quy định thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn 05 năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức chuyên ngành (mới). Khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch công chức chuyên ngành (mới) thì cơ quan quản lý hoặc sử dụng công chức chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.

>>> Xem thêm: Bảng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 của 63 tỉnh, thành phố theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP?

Lương giáo viên mầm non năm 2022 có tăng không? Chi tiết bảng lương giáo viên mầm non hiện nay như thế nào?

Chi tiết bảng lương giáo viên THPT năm 2022 như thế nào? Lương giáo viên THPT năm 2022 có tăng không?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,076

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn