Đảng viên không được làm trái quy định quản lý sử dụng nhà, đất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/12/2021 10:38 AM

Ngày 29/11/2021, Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên không được làm trái quy định quản lý sử dụng nhà, đất

Đảng viên không được làm trái quy định quản lý sử dụng nhà, đất (Ảnh minh họa)

Trong đó, hướng dẫn hành vi “Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước” tại Quy định 37-QĐ/TW năm 2021. 

Cụ thể, đảng viên không được:

- Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước hoặc quy định của cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản, về:

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quy định khác về quản lý, sử dụng đất.

+ Quản lý nhà, trụ sở làm việc, tài sản, vốn (cổ phần hóa, thoái vốn, góp vốn liên doanh, liên kết, huy động vốn và thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng...), tài chính của Đảng và Nhà nước.

+ Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định danh mục đầu tư, chủ trương đầu tư, dự án, đấu thầu dự án, cấp phát, thanh toán vốn,... và những nội dung quản lý nhà nước khác về đầu tư công, đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, kinh doanh bất động sản.

+ Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình, giấy phép xây dựng,...; về quản lý, sử dụng nhà ở và các nội dung quản lý nhà nước khác về xây dựng, nhà ở.

+ Quyết định, cho phép nghiên cứu, thăm dò, khai thác,... tài nguyên, khoáng sản, khai thác hoặc tham gia các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; đánh giá tác động môi trường... và các nội dung quản lý nhà nước khác về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường (Nội dung mới bổ sung so với Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW)

+ Quy hoạch rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng,...; vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn hoặc có hành vi gây hại đến động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước và các nội dung quản lý nhà nước khác về lâm nghiệp (Nội dung mới bổ sung so với Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW)

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện, an sinh xã hội; hoạt động cứu trợ, cứu nạn.

Xem thêm tại Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ban hành ngày 29/11/2021.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,934

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn