Quy định số lượng phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/01/2021 09:57 AM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Quy định về số lượng phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp

Quy định về sng phòng chuyên môn thuc Ban Qun lý khu công nghip (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp như sau:

- Điều kiện, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 82/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ biên chế và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, UBND cấp tỉnh quyết định số phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý và việc hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

(Hiện hành, tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, quy định:

Số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ không quá 05 phòng với tên gọi như sau: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Quản lý doanh nghiệp; Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường; Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng.

Đối với các địa phương có số lượng lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế từ 50.000 lao động trở lên, Ban Quản lý được bổ sung, thành lập Phòng Quản lý lao động).

Như vậy, theo quy định mới tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT, số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào biên chế và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, thay vì quy định số lượng tối đa như hiện nay.

Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 16/02/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,800

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn