Các giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
25/09/2020 09:52 AM

Hiện hành, có 06 nhóm đối tượng được miễn tham gia khoá đào tạo Thừa phát lại được quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Các nhóm đối tượng này phải có giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại cụ thể gồm:

STT

Đối tượng được miễn đào tạo nghề

Thừa phát lại

Giấy tờ chứng minh

01

Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên (KSV), chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên.

Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, KSV, chấp hành viên, điều tra viên; Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh KSV; Thẻ chấp hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, KSV, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên.

02

Luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên.

Chứng chỉ hành nghề luật sư, Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên, Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên.

03

Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

- Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật.

- Bằng tiến sĩ luật, trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

04

Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát.

Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát.

05

Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Quyết định bổ nhiệm thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

06

Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự

Thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

 

Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

 

Căn cứ pháp lý: Điều 5 Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

Thuỳ Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,142

Bài viết về

Thừa phát lại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn