Mỗi tỉnh cải tạo, đầu tư xây dựng 01 cơ sở huấn luyện dự bị động viên

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
19/08/2020 14:30 PM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cải tạo, đầu tư xây dựng 01 cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh, bao gồm: Doanh trại; trường bắn, thao trường huấn luyện và các công trình phụ trợ bảo đảm khác. Trong đó:

- Doanh trại cơ sở huấn luyện dự bị động viên:

Doanh trại được cải tạo, đầu tư xây dựng bảo đảm tối thiểu cho 01 tiểu đoàn bộ binh đủ quân (theo thiết kế mẫu doanh trại tiểu đoàn bộ binh đủ quân của Bộ Quốc phòng).

- Trường bắn, thao trường huấn luyện, gồm:

+ Trường bắn;

+ Thao trường huấn luyện, diễn tập chiến thuật;

+ Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, quân sự địa phương;

+ Thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành;

+ Khu huấn luyện điều lệnh, thể lực và hoạt động thể thao; phòng học chuyên ngành.

Trường bắn, thao trường huấn luyện được cải tạo, xây dựng phải bảo đảm sự liên hoàn, phát huy hết công năng, đáp ứng yêu cầu huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Cơ sở huấn luyện sử dụng trường bắn của cấp tỉnh (nếu có), trường bắn khu vực hoặc trường bắn quốc gia có trên địa bàn.

Các cơ sở huấn luyện còn thiếu các hạng mục công trình theo quy định trên thì cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án cải tạo, đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị định 92/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 18/8/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,746

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn