Mức tạm ứng các khoản chi ngân sách qua Kho bạc từ ngày 06/8/2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/06/2020 14:55 PM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước.

mức tạm ứng các khoản chi ngân sách qua kho bạc

Mức tạm ứng các khoản chi NSNN qua KBNN áp dng t 06/8/2020 (nh minh ha)

Theo đó, quy định mức tạm ứng các khoản chi NSNN qua KBNN như sau:

- Đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 50 triệu đồng trở lên (hiện hành là 20 triệu đồng trở lên), mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng NSNN và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Đơn v s dng ngân sách đưc tm ng vn mt ln hoc nhiu ln cho mt hp đng nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó, trừ trường hợp sau:

+ Thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng ngân sách phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (hoặc thông qua một đơn vị nhập khẩu ủy thác) phải mở L/C tại ngân hàng và trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn nhưng không vưt quá d toán năm đưc cp có thm quyn phê duyt cho khon chi đó.

+ Các trường hợp đặc thù khác có hướng dẫn riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc tm ng được thực hiện trong phạm vi dự toán được giao, theo hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng không vưt quá 50 triệu đồng (hiện hành là dưới 20 triệu đồng): Mức tạm ứng theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách và trong phm vi d toán đưc giao. (Hiện hành, còn quy định mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện)

Đơn v s dng ngân sách chu trách nhim v mc đ ngh tm ng theo đúng quy đnh.

Thông tư 62/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2020 và thay thế Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012; Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016; Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006; Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009; Thông tư 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006; Thông tư 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,505

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn