Sẽ khuyến khích sinh đủ 02 con tại khu vực có mức sinh thấp

27/11/2019 09:42 AM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số, Thủ tướng yêu cầu cần sớm ban hành một số chính sách cụ thể sau đây:

- Rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp điều chỉnh mức sinh phù hợp của từng vùng, đối tượng trong từng thời kỳ.

- Đối với những khu vực có mức sinh thấp, trước mắt rà soát, bãi bỏ các chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sinh ít con; nghiên cứu, thí điểm các chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sinh đủ 02 con.

- Rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, nơi mức sinh cao trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn, chuẩn đoán giới tính thai nhi, lựa chọn giới tính trước khi sinh theo hướng chi tiết, cụ thể, tăng nặng mức xử phạt. Nghiêm cấm việc nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành các sản phẩm ứng dụng trong chuẩn đoán, lựa chọn giới tính trước khi sinh.

- Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế. Có chế tài đủ mạnh để xử lý hành vi lạm dụng khoa học - công nghệ trong chuẩn đoán giới tính thai nhi, can thiệp lựa chọn giới tính trước khi sinh đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Quyết định 1679/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,154

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn