Quy chế trang bị, sử dụng điện thoại cho lãnh đạo ngành Kiểm sát

25/09/2019 14:41 PM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho công chức lãnh đạo các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 74/QĐ-VKSTC ngày 19/9/2019.

Quyết định 74/QĐ-VKSTC ngày 19/9/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Quy chế này, điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài sản của Nhà nước trang bị cho công chức lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) các cấp sử dụng vào các hoạt động công vụ.

Việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho cá nhân được quy định thực hiện thống nhất trong Ngành.

Cụ thể, công chức lãnh đạo được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động được cơ quan, đơn vị quản lý cấp một khoản kinh phí (khoán) để thanh toán chi phí lắp đặt ban đầu để cán bộ đó tự ký hợp đồng lắp đặt với cơ quan bưu điện, gồm:

- Tiền mua máy: 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000 đồng/máy đối với điện thoại di động.

Cơ quan chủ quản có trách nhiệm mở sổ theo dõi việc trang bị điện thoại cho các cán bộ được trang bị điện thoại trong cơ quan theo các nội dung: Số điện thoại liên lạc; Loại máy điện thoại trang bị (tên máy và số hiệu sản xuất của máy).

- Chứng từ thanh toán chi phí mua máy, chi phí lắp đặt máy, chi phí hoà mạng (hoặc cài đặt) bao gồm:

+ Quyết định của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách về việc cấp tiền mua máy điện thoại cho cho cán bộ có tiêu chuẩn được trang bị điện thoại;

+ Bảng kê danh sách công chức lãnh đạo nhận tiền mua máy điện thoại, có chữ ký của từng người nhận tiền theo đúng tiêu chuẩn qui định.

Quyết định 74/QĐ-VKSTC chính thức có hiệu lực ngày 19/9/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,732

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn