Tổng cục Thủy lợi sắp có thêm 01 cơ quan trực thuộc

15/07/2019 14:16 PM

Đây là nội dung tại Quyết định 24/2019/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017.

Quyết định 24/2019/QĐ-TTg ngày 11/7/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Tổng cục Thủy lợi có thêm 01 cơ quan trực thuộc đó là Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy lợi gồm 10 cơ quan trực thuộc:

- Vụ Kế hoạch tài chính;

- Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế;

- Vụ Pháp chế, Thanh tra;

- Vụ Xây dựng cơ bản;

- Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn;

- Vụ An toàn đập;

- Văn phòng Tổng cục;

- Cục Quản lý công trình thủy lợi;

- Trung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi;

- Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Quyết định 24/2019/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,524

Bài viết về

lĩnh vực Thủy lợi

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn