Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi đến năm 2020

25/04/2014 10:50 AM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi.

Đình Phước
Định hướng của đề án là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập, năng lực phòng chống thiên tai...

Một số giải pháp chủ yếu được đưa ra như: đổi mới công tác quy hoạch; hoàn thiện các chính sách pháp luật; điều chỉnh cơ cấu đầu tư công; ứng dụng khoa học công nghệ...

Tổng cục Thủy lợi sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện năm 2014, 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát lại quy hoạch thủy lợi của mình và xây dựng kế hoạch để triển khai nội dung đề án trên địa bàn tỉnh.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,976

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
  • 16:50 | 18/01/2023 Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 16:45 | 18/01/2023 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
  • 16:30 | 18/01/2023 Nghị quyết 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 09:40 | 18/01/2023 Thông tư 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
  • 16:00 | 17/01/2023 Thông tư 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2022 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
  • 14:00 | 17/01/2023 Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn