Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng: Bổ sung nhiều quy định mới

08/07/2019 09:21 AM

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng đang đề xuất thêm mới 07 điều, trong đó có 04 điều mới hoàn toàn và 03 điều mới tách ra từ các điều của Luật hiện hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Dự thảo đề xuất bổ sung 04 điều mới hoàn toàn, gồm:

- Điều 25: Tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp tổng cục thuộc bộ.

- Điều 28: Tiêu chuẩn Danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”.

- Điều 50: Huân chương vì cộng đồng.

- Điều 74: Bằng khen cấp Tổng cục.

Việc quy định thêm các điều về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng xuất phát từ thực tiễn là một số danh hiệu thi đua không có trong quy định của Luật nhưng thực tế một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện và có hiệu quả tốt như danh hiệu xã, phường văn hóa, Cờ thi đua, Bằng khen cấp tổng cục…

Đồng thời, có 03 điều mới do tách từ các điều của Luật hiện hành, gồm:

- Điều 10 Luật hiện hành: Tách thành Điều 8 (Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua) và Điều 9 (Căn cứ xét khen thưởng).

- Điều 20 Luật hiện hành: Tách thành Điều 17 (Danh hiệu thi đua đối với cá nhân) và Điều 18 (Danh hiệu thi đua đối với tập thể và hộ gia đình).

- Điều 69 Luật hiện hành: Tách thành Điều 69 (Kỷ niệm chương) và Điều 70 (Huy hiệu).

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,076

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn