Từ 2021, thời gian thử việc lên đến 6 tháng với nhiều công việc!

02/05/2019 14:19 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

Tổng hợp bài viết liên quan đến Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Thử việc

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và thời gian thử việc không quá 6 tháng đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp.

Hiện này, Luật doanh nghiệp 2014 quy định người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân

- Thành viên hợp danh

- Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Thành viên Hội đồng thành viên

- Chủ tịch công ty

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

- Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Dự kiến nội dung nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn