Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định rõ về bảo vệ người tố cáo

16/04/2019 10:34 AM

Từ ngày 28/5/2019, Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Trong đó, đáng chú ý là quy đinh chi tiết về bảo vệ người tố cáo (theo Điều 7 và Điều 8).

Bảo vệ người tố cáo

Đồng thời, quy định rõ về xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 22).

Xử lý kỷ luật

Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,986

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn