Kế toán, Nhân sự cần làm 09 công việc này trong tháng 7/2018

09/07/2018 14:34 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên những công việc mà kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 7/2018.

Toàn văn 34 biểu mẫu nổi bật về hành chính, nhân sự, NLĐ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

STT

Thời gian thực hiện

Công việc

Căn cứ pháp lý

1

Trước ngày 03/7/2018

Thông báo tình hình biến động lao động

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

2

Hạn cuối là ngày 20/7/2018

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 6/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3

Hạn cuối là ngày 20/7/2018

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4

Hạn cuối là ngày 20/7/2018

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

5

Hạn cuối là ngày 30/7/2018

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý II đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý

Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

6

Hạn cuối là ngày 30/7/2018

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý II đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý

Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

7

Hạn cuối là ngày 30/7/2018

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

8

Hạn cuối là ngày 31/7/2018

Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

9

Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động

Đóng kinh phí công đoàn

Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn

Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,565

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn