Quy định mới về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức từ 15/9/2017

31/07/2017 14:00 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:

File Word Văn bản hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Nghị định 88/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 về Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

“2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”

Nghị định 88/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 94,586

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn