Đang học thạc sỹ không được tính là người phụ thuộc

03/08/2016 17:15 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 3420/TCT-TNCN ngày 01/8/2016 của Tổng cục Thuế.

Theo đó, trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sỹ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế (Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

học cao học

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ngoài ra, Công văn 3420/TCT-TNCN còn trả lời một cách chi tiết về các thắc mắc liên quan đến cấp mã số thuế người phụ thuộc là con trên 15 tuổi.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,126

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn