Đề xuất nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/04/2024 11:52 AM

Xin hỏi, trong thời gian tới, nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất sẽ được quy định như thế nào? - Minh Ngọc (TPHCM)

Đề xuất nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất (Hình từ internet)

Về vấn đề này được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất (lần 2) của Chính phủ.

Tại dự thảo lần này, nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất được quy định tại Điều 13 với những nội dung quy định về nguồn vốn hoạt động của quỹ; trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất; và quản lý vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất.

dự thảo Nghị định

1. Đề xuất nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Đối với nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất thì trong dự thảo đợt này chia làm 2 nguồn: Vốn điều lệ và vốn huy động.

Ở nguồn vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương dựa theo căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, sau đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung.

Hoặc hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối vốn mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất.

Còn đối với nguồn vốn huy động hợp pháp khác, gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ.

2. Đề xuất trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất

Đối với trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thì cần dựa theo quy định tại Điều 11, Điều 19 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN.

Việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo hình thức lệnh chi tiền. Trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ được thực hiện như sau:

- Căn cứ dự toán ngân sách cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Quỹ phát triển đất lập hồ sơ gửi Sở Tài chính xem xét để lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:

Văn bản của Quỹ đề nghị cấp vốn điều lệ cho Quỹ: 01 bản chính;

Văn bản giao dự toán ngân sách cấp vốn điều lệ cho Quỹ được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản chính;

Hồ sơ khác có liên quan: 01 bản sao.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của lệnh chi tiền, căn cứ nội dung trên lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân sách, cấp vốn điều lệ vào tài khoản của Quỹ quy định tại khoản 3 Điều này hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp hồ sơ chưa phù hợp.

3. Đề xuất quản lý vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Vấn đề quản lý vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất sẽ phụ thuộc vào nguồn vốn điều lệ hay vốn huy động mà có những phương án quản lý tại những đơn vị khác nhau.

- Quản lý vốn điều lệ

Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Phương án 2: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước trên địa bàn.

- Vốn huy động hợp pháp khác được gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Hơn hết, hằng năm, Quỹ phát triển đất phải có trách nhiệm trình lên Hội đồng quản lý thông qua báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng vốn hoạt động của Quỹ trong Báo cáo tài chính năm theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời gửi báo cáo cho Sở Tài chính để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thời hạn được quy định.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Nghị định. 

Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 941

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn