Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
17/07/2023 10:00 AM

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản như thế nào? - Hồng Dung (Đồng Nai)

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

3. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

- Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

4. Hướng dẫn thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản

Hướng dẫn thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản theo Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD (sửa đổi tại Thông tư 28/2016/TT-BXD) như sau:

- Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại mục 1.

- Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. 

Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

- Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

+ Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn.

- Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD (sửa đổi tại Thông tư 28/2016/TT-BXD) hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD (sửa đổi tại Thông tư 28/2016/TT-BXD) để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo Điều 71 và Điều 72 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

* Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản:

- Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

- Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

- Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

- Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

* Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản:

- Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch.

- Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,903

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn