Điều kiện để tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/05/2023 13:57 PM

Xin cho tôi hỏi để được hoạt động tư vấn xác định giá đất thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Diệu Yến (Đồng Tháp)

Điều kiện để tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất năm 2023

Điều kiện để tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các nguyên tắc hoạt động tư vấn xác định giá đất

Theo Điều 19 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể;

- Độc lập, trung thực, khách quan;

- Thực hiện nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 116 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn giá đất;

+ Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn xác định giá đất với bên thuê tư vấn;

+ Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn xác định giá đất định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất;

+ Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

+ Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức tư vấn xác định giá đất đặt trụ sở chính;

+ Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn xác định giá đất;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất năm 2023

Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện được quy định tại tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

- Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 136/2018/NĐ-CP) như sau:

Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

3. Quyền của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

Cụ thể tại 1 Điều 116 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất như sau:

- Thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định Luật Đất đai 2013, Luật giá và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Yêu cầu bên thuê tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tư vấn xác định giá đất; được nhận tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;

- Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng tư vấn xác định giá đất khi bên thuê tư vấn vi phạm điều kiện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Các trường hợp tiến hành hoạt động tư vấn xác định giá đất 

Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;

- Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên có liên quan;

- Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.

(Khoản 1 Điều 115 Luật Đất đai 2013)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,668

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn