Chuyển đổi số 27/01/2022 09:15 AM

Đến 2025, 100% học sinh, giáo viên được quản lý bằng hồ sơ số

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/01/2022 09:15 AM

Đây là nội dung của Quyết định 131/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”.

Đến 2025, 100% học sinh, giáo viên được quản lý bằng hồ sơ số (Ảnh minh họa)

Theo nội dung đề án, mục tiêu được đặt ra đến năm 2025 trong việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu,... gồm:

- Về quản trị nhà trường: 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó:

+ 100% người học, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số với định danh thống nhất toàn quốc.

+ 80% cơ sở, vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số.

- Về quản lý giáo dục: Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục được thiết lập và vận hành hiệu quả, trong đó:

+ Cơ sở dữ liệu toàn ngành được hoàn thiện, kết nối thông suốt với tất cả các cơ sở giáo dục đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời, được kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia.

+ Các cơ quan quản lý giáo dục từ trung ương tới địa phương được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó: 90% hồ sơ công việc cấp bộ, sở; 80% hồ sơ cấp phòng được giao dịch và giải quyết trên môi trường số.

- Về dịch vụ hỗ trợ người học, người dân:

+ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hoặc mức độ 3 nếu không phát sinh thanh toán).

+ Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

+ Tỉ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của cơ sở giáo dục đạt trung bình 80%.

+ Tỉ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan quản lý giáo dục đạt trung bình 80%.

Quyết định 131/QĐ-TTg được ban hành ngày 25/01/2022.

Nhật Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,073

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn