Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ sổ hộ khẩu giấy

Tổng hợp bài viết liên quan Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ sổ hộ khẩu giấy, bỏ xuất trình hộ khẩu giấy của các thủ tục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn