Tổng hợp quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/10/2023 21:21 PM

Quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy được quy định tại Luật Cư trú 2020 và một số Nghị định, Nghị quyết,…

Tổng hợp quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

Tổng hợp quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

Tổng hợp quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

- Ngày 14/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Ngày 29/8/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

- Ngày 27/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư có quy định liên quan đến nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

- Luật Cư trú 2020, tại Khoản 3 Điều 38 nêu rõ:

"Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022".

- Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022.

Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thay thế Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của Luật Cư trú 2020.

- Quyết định 62/QĐ-BYT ngày 12/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công do Bộ Y tế ban hành.

- Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương.

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

>> Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính (Xem chi tiết)

- Công điện 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Thủ tướng Chính phủ điện.

Trong đó, yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức yêu cầu xuất trình hộ khẩu trong thủ tục hành chính.

- Quyết định 133/QĐ-BXD ngày 03/3/2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư 1/2023/TT-BNV ngày 03/3/2023 sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV) hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Trong đó, có nội dung bỏ sổ hộ khẩu trong hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.

- Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023

Tại điểm đ khoản 1: Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định…

- Công văn 1472/VPCP-KSTT ngày 09/3/2023 về công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú do Văn phòng Chính phủ ban hành.

>> 267 thủ tục sẽ không phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú (Xem chi tiết)

- Công văn 890/BXD-VP ngày 13/3/2023 thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Bộ Xây dựng ban hành

>> 15 thủ tục hành chính về nhà ở bị điều chỉnh khi bỏ sổ hộ khẩu giấy (Xem chi tiết)

- Quyết định 711/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều chỉnh hồ sơ thủ tục lĩnh vực giáo dục khi thực hiện bỏ sổ hộ khẩu giấy.

- Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản pháp luật theo quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP nhằm thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất việc sử dụng dữ liệu dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo quy định của Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,846

Bài viết về

Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ sổ hộ khẩu giấy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn