Công an nhân dân

Bài viết liên quan đến lực lượng Công an nhân dân

  • Đã có Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 12:11 | 18/07/2023
  • Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023, trong đó có quy định mới liên quan đến hạn tuổi phục vụ cao nhất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn