Công an nhân dân

Bài viết liên quan đến lực lượng Công an nhân dân

  • Quy định về thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân 15:15 | 28/06/2023
  • Xin hỏi quy định về thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân như thế nào? Khi nào được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc trong Công an nhân dân? - Nhã Uyên (Phú Yên)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn