Biểu mẫu 20/04/2022 15:56 PM

Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/04/2022 15:56 PM

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đây là nội dung, mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chuẩn quy định pháp luật.

Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh minh họa)

1. Nội dung hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải thỏa thuận các nội dung sau:

- Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phù hợp với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động;

- Ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí khác của người lao động (nếu có).

(Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020)

2. Mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ là Mẫu số 03 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH.

Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,760

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn