Án lệ 16/05/2016 17:44 PM

Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử từ ngày 01/6/2016

Từ ngày 01/6/2016, 06 án lệ đầu tiên của Việt Nam sẽ được các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. Theo đó:

- Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau.

Trường hợp áp dụng án lệ thì số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong bản án, quyết định của Toà án; trường hợp không áp dụng án lệ thì phải phân tích, lập luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Toà án.

áp dụng án lệ

- Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ nếu:

+ Có sự thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ mà án lệ không còn phù hợp.

+ Do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp.

Nội dung trên được quy định tại Điều 8 của Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,662

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn