BLDS 2015

  • Người giám hộ đương nhiên theo BLDS 2015 gồm những ai? 09:10 | 06/07/2020
  • Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được UBND cấp xã cử, được Tòa án chỉ định để chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Trong đó, Bộ Luật dân sự 2015 quy định có 02 trường hợp giám hộ đương nhiên sau đây:
  • Luật thay đổi bốn loại lãi suất 09:57 | 26/12/2016
  • Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ 1-1-2017, có một số quy định thay đổi rất đáng chú ý so với Bộ luật Dân sự năm 2005 về bốn loại lãi suất, đó là lãi suất cho vay, lãi suất chậm trả nợ gốc, lãi suất chậm trả nợ lãi và lãi suất chậm trả ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn