194/2013/TT-BTC

  • Giảm trừ nợ cho doanh nghiệp NN tái cơ cấu 10:55 | 02/01/2014
  • Trung tuần tháng 12 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 194/2013/TT-BTC về tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cố phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn