17/CT-TTg

  • Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực 09:02 | 14/07/2014
  • Việc lạm dụng bản sao có chứng thực trong thực hiện thủ tục hành chính đã khiến người dân bức xúc, gây tốn kém, lãng phí cho xã hội... Chính vì vậy, trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao ...
  • Chỉ cần nộp bản photo giấy tờ khi thực hiện TTHC 15:31 | 23/06/2014
  • Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực của các CQNN khi thực hiện TTHC đang gây tốn kém chi phí cũng như tạo ra áp lực cho các UBND cấp xã, huyện trong công tác chứng thực, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 17/CT-TTg nhằm ...
  • Hạn chế NK công nghệ, máy móc, thiết bị cũ 15:05 | 14/08/2013
  • Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn