12/2015/TT-NHNN

  • Hướng dẫn mới về mua bán vàng miếng 16:39 | 01/09/2015
  • Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn