03/CT-BCT

  • Sắp tăng mức phạt VPHC trong lĩnh vực hóa chất 16:45 | 31/03/2017
  • Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Theo đó, yêu cầu Cục quản lý thị trường (QLTT):

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn