14/01/2020 07:48

Tổng hợp các vụ án tranh chấp chia thừa kế khi không có di chúc

Tổng hợp các vụ án tranh chấp chia thừa kế khi không có di chúc

Tranh chấp liên quan đến thừa kế là một trong những tranh chấp cơ bản và phổ biến hiện nay. Trong đó, nguyên nhân của phần lớn các tranh chấp trên xuất phát từ việc người để lại thừa kế không có di chúc.

Để phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu, dưới đây là bài viết tổng hợp các vụ án tranh chấp chia thừa kế khi không có di chúc thường gặp. Cụ thể như sau:

1. Bản án 10/2017/DSST ngày 30/10/2017 về yêu cầu chia di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của nguyên đơn.

2. Bản án 16/2018/DS-ST ngày 30/11/2018 về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Sơn La.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

3. Bản án 19/2018/DS-PT ngày 21/03/2018 về tranh chấp thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 261/2019/DS-PT ngày 27/06/2019 về tranh chấp chia thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

5. Bản án 26/2019/DS-ST ngày 04/07/2019 về tranh chấp di sản thừa kế theo pháp luật

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

6. Bản án 28/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

7. Bản án 02/2018/DS-ST ngày 24/01/2018 tranh chấp chia di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

9. Bản án 05/2017/DS-PT ngày 14/08/2017 về tranh chấp chia di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

10. Bản án 02/2017/DS-ST ngày 27/10/2017 về tranh chấp chia thừa kế tài sản theo pháp luật

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân tỉnh Bình Định.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sáng Nguyễn
6802


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về