22/07/2020 16:50

Tổng hợp các bản án chia thừa kế vừa theo di chúc vừa theo pháp luật

Tổng hợp các bản án chia thừa kế vừa theo di chúc vừa theo pháp luật

Tranh chấp liên quan đến thừa kế thường khá phổ biến, nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như người để lại thừa kế không lập di chúc hay di chúc vô hiệu 1 phần và vô vàn những lý do khác.

Dưới đây là tổng hợp các bản án mà người để lại thừa kế có lập di chúc nhưng vẫn phải chia thừa kế vừa theo di chúc vừa theo pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Bản án 34/2017/ST-DS ngày 13/11/2017 về tranh chấp yêu cầu tuyên bố di chúc không hợp pháp, chia di sản thừa kế, hợp đồng tặng cho tài sản

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

2. Bản án 208/2017/DS-PT ngày 04/10/2017 về tranh chấp thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Mai Thị M, chị Lê Thị T. Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh.

3. Bản án 47/2017/DS-ST ngày 08/09/2017 về kiện chia di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 527/2018/DSST ngày 18/09/2018 về tranh chấp thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

5. Bản án 317/2017/DS-PT ngày 21/12/2017 về tranh chấp di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

6. Bản án 290/2017/DS-PT ngày 20/12/2017 về tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Long An.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

7. Bản án 21/2019/DS-ST ngày 14/05/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

8. Bản án 16/2019/DS-ST ngày 09/07/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyễn Sáng
15419

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn