19/02/2024 16:51

Luật đất đai 2024: Đơn giản điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Luật đất đai 2024: Đơn giản điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Hôm nay, công bố Luật Đất đai 2024, tôi muốn hỏi điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở có gì thay đổi không? “Minh Anh-Lào Cai”

Luật đất đai 2024 có rất nhiều điểm mới so với Luật đất đai 2013, trong đó việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở được nhiều người quan tâm. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

>>Xem thêm: File Word Luật Đất đai 2024: Nhiều điểm mới so với Luật đất đai 2013

1. Đơn giản điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Theo đó, Khoản 5 Điều 116 Luật đất đai 2024 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: “Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, theo Luật đất đai 2024 thì căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất ở là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thay vì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm.

Căn cứ Điều 62 Luật đất đai 2024 quy định thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

- Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thống nhất với thời kỳ, tầm nhìn của quy hoạch tỉnh.

- Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm. Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm.

- Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được lập hằng năm.

Từ các quy định trên thì thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm, tầm nhìn 20 năm; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được lập hằng năm. Có thể thấy, quy định tại Luật đất đai 2024 đã đơn giản hóa điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

2. Hồ sơ chuyển mục đích đất vườn sang đất ở 

Theo Khoản 2 Điều 9 Luật đất đai 2024 quy định nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

- Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;

- Đất trồng cây lâu năm;

- Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất;

- Đất nuôi trồng thủy sản;

- Đất chăn nuôi tập trung;

- Đất làm muối;

- Đất nông nghiệp khác.

Như vậy, theo Điều 9 Luật đất đai 2024 thì pháp luật không có phân loại đất vườn vào nhóm đất nào, tuy nhiên có thể dựa vào mục đích sử dụng đất có thể hiểu đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

Đồng thời, theo Điều 121 Luật đất đai 2024 quy định trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Hồ sơ chuyển mục đích đất vườn sang đất ở căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT) như sau:

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
5214

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn