19/02/2024 11:07

File Word Luật Đất đai 2024: Nhiều điểm mới so với Luật đất đai 2013

File Word  Luật Đất đai 2024: Nhiều điểm mới so với Luật đất đai 2013

Tôi được biết vừa công bố Luật Đất đai sửa đổi 2024 trong sáng nay, tôi muốn tìm file word Luật đất đai mới nhất? “ Hoàng My-Gia Lai”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. File Word Luật Đất đai 2024?

Ngày 19/02/2024, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Theo đó, Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 Điều.

File Word Luật Đất đai 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/File-word-luat-dat-dai-2024.doc

File pdf Luật Đất đai 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/File-pdf-luat-dat-dai-2024.pdf

2. Luật đất đai 2024 bao giờ có hiệu lực?

Theo Điều 252 Luật đất đai 2024 quy định về hiệu lực thi hành thì:

- Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật đất đai 2024.

- Điều 190 và Điều 248 Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

- Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

- Luật Đất đai 2013 hết hiệu lực kể từ ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Như vậy, Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, riêng Điều 190 (Hoạt động lấn biển) và Điều 248 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

3. Điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2024 có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, trong đó nổi bật là các quy định sau:

(1) Bỏ khung giá đất

(2) Bảng giá đất được xây dựng hàng năm từ ngày 01/01/2026

Tại Điều 159 Luật đất đai sửa đổi 2024 quy định về Bảng giá đất. Theo đó, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo (01/01/2026) hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế.

Như vậy, thay vì xây dựng bảng giá đất 05 năm/lần (theo quy định Luật đất đai 2013) thì từ ngày 01/01/2026, Bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm khi có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. 

Xem thêm: Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

(3) Bổ sung Chương VIII về quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất

Xem thêm: Bổ sung quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất

(4) Không còn cấp đất cho hộ gia đình từ ngày 01/01/2025

Theo đó, tại Điều 4 Luật đất đai 2024 quy định về người sử dụng đất đã không còn quy định về đối tượng sử dụng đất là "Hộ gia đình".

Luật đất đai 2024 định nghĩa Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày  Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Xem thêm: Từ năm 2025 sẽ không còn cấp đất cho hộ gia đình

(5) Bổ sung thêm trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

So với quy định hiện hành thì Luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể các đối tượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan. Đồng thời, bổ sung thêm 03 trường hợp, gồm: giao đất cho cơ quan, tổ chức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở công vụ; giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chính sách; giao đất tín ngưỡng để bồi thường cho các trường hợp Nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng.

Xem thêm: Thêm trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

(6) Bổ sung thêm phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo đó, Luật Đất đai 2024 đã quy định nhiều phương án bồi thường hơn khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm bằng đất, bằng tiền, bằng nhà ở, đất khác mục đích sử dụng. Đồng thời, người có đất bị thu hồi được lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền nếu không muốn nhận bồi thường bằng đất.

Xem thêm: Đa dạng phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

(7) Mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài

Luật Đất đai 2024 đã xác định cụ thể hơn người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 3 Luật Đất đai 2024, khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008) thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ có quyền sử dụng đất ngang bằng với cá nhân ở trong nước.

Xem thêm: Mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài theo Luật đất đai 2024

(8) Việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi thu hồi đất

Tại Điều 91 Luật Đất đai 2024 đã xác định các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó:

- Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi.

- Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
1426

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn