23/01/2024 15:20

Mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài theo Luật đất đai 2024

Mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài theo Luật đất đai 2024

Tôi muốn biết thêm về quy định mới về quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin Ban biên tập giúp đỡ? Anh Cao Thắng (Long An).

Chào anh, Ban biên tập xin được giải đáp như sau

Sáng ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5,dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024.

>> Xem thêm: 

Luật Đất đai 2024: ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

Luật Đất đai 2024: tạo cơ hội cho đất không giấy tờ về QSĐ được cấp sổ đỏ

Mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài theo Luật đất đai 2024

Hiện nay, tại khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai 2013 có quy định về người sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

...

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

...

Khác với quy định trên, tại khoản 3, Khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai 2024 đã có những quy định mới về người sử dụng đất, cụ thể:

Người sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

...

3. Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân);

...

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

...

Qua đó, Luật Đất đai 2024 đã xác định cụ thể hơn người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, với khoản 3, khoản 6 Điều 3 Luật Đất đai 2024, khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008) thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ có quyền sử dụng đất ngang bằng với cá nhân ở trong nước, bao gồm các quyền:

+ Quyền chung của người sử dụng đất;

+ Quyền và nghĩa vụ cá nhân sử dụng đất;

+ Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

+ Nhận quyền sử dụng đất;

+ Quyền nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất.

Việc mở rộng quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ tránh được những bất cập theo quy định trước đây, ví dụ như khi muốn sử dụng đất trong nước thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Chi tiết về các quyền sử dụng đất được mở rộng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quy định tại Điều 41, 43 và 44 Luật Đất đai 2024.

Thời điểm quy định về quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư tại nước ngoài có hiệu lực

Tại Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định về hiệu lực thi hành của văn bản như sau:

 Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, đối với những quy định liên quan đến quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư tại nước ngoài, cụ thể là các điều 41,43 và 44 Luật đất đai 2024 thì sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Đỗ Minh Hiếu
1376

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn