19/01/2024 14:41

Luật Đất đai 2024: ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

Luật Đất đai 2024: ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

Tôi muốn hỏi đối với Luật Đất đai sửa đổi mới được Quốc hội thông qua thì quy định về bảng giá đất có gì mới so với hiện hành? “Minh Châu-Đà Nẵng”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thông qua dự án Luật đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 01/4/2024. 

Luật đất đai 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về bảng giá đất.

1. Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

Tại Điều 144 Luật đất đai 2013 có quy định về bảng giá đất như sau:

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

….

Theo Luật đất đai 2013 thì Bảng giá đất được xây dựng 05 năm một lần và sẽ điều chỉnh đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường.

Thể chế hóa Nghị quyết 18/NQ-TW và trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, dự thảo Luật quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất. 

Tại Điều 159 Luật đất đai 2024 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo (01/01/2026) hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế.

Như vậy, thay vì xây dựng bảng giá đất 05 năm/lần thì từ ngày 01/01/2026, Bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm khi có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. 

Đồng thời, Điều 257 Luật đất đai 2024 thì Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai 2013 được tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

>> Xem thêm: 

Luật Đất đai 2024: tạo cơ hội cho đất không giấy tờ về QSĐ được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai 2024: Đa dạng phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2. 04 Phương pháp xác định giá đất theo Luật đất đai 2024

Tại khoản 5 Điều 158 và Điều 160 Luật Đất đai sửa đổi 2024 quy định về phương pháp định giá đất bao gồm: 

- Phương pháp so sánh

Được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất so sánh) thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

 - Phương pháp thu nhập

Được tính bằng thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân (r) của loại tiền gửi bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề (được tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12) trước thời điểm định giá.

- Phương pháp thặng dư

Được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.

Như vậy, sẽ có 04 phương pháp định giá đất theo Luật Đất đai 2024 gồm: phương pháp so sánh; phương pháp thu nhập; phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Bùi Thị Như Ý
1806

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn