Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "vi phạm các quy định"

155 kết quả được tìm thấy
15/2007/HS-GĐT - 14 năm trước ... VĂN THỪA PHẠM TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB  Ngày 04 tháng 6 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân...
32/2019/HS-PT - 1 năm trước Bắc Kạn ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN BẢN ÁN 32/2019/HS-PT NGÀY 22/10/2019 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH...
12/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Na Rì - Bắc Kạn ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN ...
47/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Yên - Sơn La ... T phạm tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Về hình phạt: Căn cứ vào...
681/HSPT - 18 năm trước ... PHẠM TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG ...
75/HSST - 19 năm trước Gia Lai ... VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG ...
01/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Nam Trà My - Quảng Nam ... VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN Trong ngày 07 tháng 3 năm 2019...
142/2017/HSST - 3 năm trước TP Thủ Đức - Hồ Chí Minh ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ ...
448/2016/HSST - 4 năm trước Quận Ba Đình - Hà Nội ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ ...