Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "với người"

131 kết quả được tìm thấy
33/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh ... DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cầu...
22/2019/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng  3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành...
03/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đắk Glei - Kon Tum ... VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 25 tháng 02 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐG, tỉnh Kon...
128/2018/HS-ST - 2 năm trước - Bình Dương ... ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân Thị xã TU xét xử...
16/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đa Krông - Quảng Trị ... DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân...
31/2019/HS-PT - 2 năm trước Nghệ An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BẢN ÁN 31/2019/HS-PT NGÀY 08/04/2019 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI...
63/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ...07/2020 VỀ TỘI DÂM Ô VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
67/2020/HSST - 11 tháng trước Huyện Thạch Thất - Hà Nội ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện...
03/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước Huyện Bình Gia - Lạng Sơn ... HÔN, NUÔI CON CHUNG VỚI NGƯỜI MẤT TÍCH Ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
401/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI  Trong ngày 30 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường 07, trụ sở...
37/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lộc Ninh - Bình Phước ... DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện...
06/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Ứng Hòa - Hà Nội ... VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28/01/2021, tại trụ sở Toà án nhân dân Huyện UH – Hà Nội xét xử sơ...
29/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá ... VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Thanh...
36/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên ... DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27/8/2020 tại Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hưng Yên...
32/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI ...
106/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tĩnh Gia (cũ) - Thanh Hoá ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Ngày 16 tháng 09 năm 2020, tại Toà án nhân dân thị xã Nghi...
98/2020/HS-PT - 1 năm trước Tiền Giang ... “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Căn cứ vào khoản 1 Điều 146; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều...
08/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bình Giang - Hải Dương ... DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Vào các ngày 21 tháng 01 năm 2020 và 05 tháng 02 năm 2020 tại...
29/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành A - Hậu Giang ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
23/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thạnh Phú - Bến Tre ... TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...